ความสนุก"ที่ผ่านมา"

คอนเสิร์ต "OKนะคะ แคทรียา อิงลิช"

 16 มิถุนายน 2565

WHITE HOUSE CHIANG MAI